Teie veebibrauser ei võta vastu küpsiseid ehk cookiesid. Lehekülje kasutamiseks peavad olema need lubatud.
Tooted
Personalidokumendid
Tööandja on kohustatud töö korraldamisel pidama töötajate, töö- ja puhkeaja üle arvestust. Seadustest tulenevalt on tööandjal kohustus: ... Loe edasi...

Dokumendi nimetus ja kirjeldus

Hind

Tellimine

Ametniku teenistusleht Autor: Kaire Soovik

10.00

tellin

Avaldus (töölevõtmiseks)

5.00

tellin

Avaldus kindlustushüvitise taotlemiseks koondamise korral Autor: Kaire Soovik

10.00

tellin

Avaldus tööinspektsioonile Autor: Kaire Soovik

10.00

tellin

Eritingimusteta töölepingu näidis Autor: Kaire Soovik

15.00

tellin

Ettepanek töölepingu lõpetamiseks Töölepingu lõpetamiseks poolte kokkuleppel

5.00

tellin

Ettevõtte ja töötaja vaheline kokkulepe saamata jäänud töötasu väljamaksmise ajatamiseks. Autor: Kaire Soovik

10.00

tellin

Ettevõtte poolne töölepingu ülesütlemisavaldus töötaja töölepingu tingimuste rikkumise tõttu Autor: Kaire Soovik

10.00

tellin

Haigekassa kindlustusenimekirjast väljaarvamise vorm Haigekassa kindlustusenimekirjast väljaarvamise vorm

5.00

tellin

Haigekassa kindlustusnimekirja kandmise vorm Haigekassa kindlustusnimekirja kandmise vorm

5.00

tellin

Kokkulepe tööandja ärisaladuste hoidmise ja tööandjale konkurentsi mitteosutamise kohta Autor: Liivia Mahlapuu

15.00

tellin

Kokkulepe töölepingu lõpetamiseks

5.00

tellin

Kollektiivleping Autor: Kaire Soovik

15.00

tellin

Koondvorm puhkusele lubamiseks. Sisaldab töötaja avaldust ja tööandja korraldust.

10.00

tellin

Käskkiri töölepingu lõpetamiseks

5.00

tellin

Käskkiri töötaja koolitusele saatmisest

10.00

tellin

Käskkirja näidis puhkuste ajakava muutmisel töötaja avalduse alusel.

10.00

tellin

Käsundusleping juhatuse liikmega Juhatuse liige kohustub juhtima OÜ-t vastavalt oma teadmistele ja võimetele osaühingu jaoks parima kasuga, majanduslikult kõige otstarbekamal viisil, osaühingule lojaalselt ja juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolega.

15.00

tellin

Lahkumisavaldus Töötaja poolne töölt lahkumissoov peab olema esitatud tingimusteta ja üheselt arusadavalt

5.00

tellin

Leping AS juhatuse liikmega AS juhtimiseks.

15.00

tellin

Näidis: puhkusekäskkiri. Puhkusegraafiku muutmine ja puhkuse katkestamine, töötaja töötmahu suurenemise tõttu. Autor:Kaire Soovik

5.00

tellin

Näidis: puhkusekäskkiri. Isapuhkusele lubamine

5.00

tellin

Näidis: teade töölepingu lõpetamisest pikaajalise töövõimetuse tõttu. Pikaajalise töövõimetuse tõttu töölepingu lõpetamiseks tööandja algatusel peab tööandja töötajale ette teatama

5.00

tellin

Näidis: tööanalüüsi küsimustik. Küsimustik tööanalüüsi läbiviimiseks, selgitamaks töötajate töökohustusi ja koormatust

5.00

tellin

Puhkuseavaldus

5.00

tellin

Tõend kindlustatule makstud tasude ja tasudelt kinnipeetud töötuskindlustusmakse kohta Autor: Kaire Soovik

10.00

tellin

Tõend töötaja lapsehoolduspuhkusel viibimise kohta Autor: Kaire Soovik

5.00

tellin

Töö tasustamise juhend, näidis tootmisettevõte. Autor: Kaire Soovik

15.00

tellin

Tööaja arvestuse tabel. Vastavalt töö ja puhkeaja seaduse nõuetele peab tööandja pidama kõigi töötajate kohta tööajaarvestust.

10.00

tellin

Tööandja ja töötaja vaheline materiaalse vastutuse leping Autor: Kaire Soovik

15.00

tellin

Tööleping Autor: Liivia Mahlapuu

15.00

tellin

Töölepingu korraline ülesütlemine Autor: Kaire Soovik

10.00

tellin

Töölepingu muutmise näide. Autor: Kaire Soovik Kokkulepe töölepingu tingimuste (s.h TLS §26 tingimuste sisseviimiseks) muutmiseks, töölepingu lisa

5.00

tellin

Töölepingu näidis Autor: Kaire Soovik

15.00

tellin

Töölepingu näidis töötmisettevõttele Autor: Kaire Soovik

15.00

tellin

Töölepingu sõlmimise ankeet Autor: Kaire Soovik

10.00

tellin

Töölepingu sõlmimise protseduuri kirjeldus. Autor: Kaire Soovik Nõuetekohane tegevuste ja dokumentide nimekiri, toimingute järjekorras, mida peab silmas pidama töölepingu sõlmimisel.

15.00

tellin

Töölepingu tingimuste muutmise kokkulepe (ajutine palga vähendamise kokkulepe) Autor: Kaire Soovik

10.00

tellin

Töölepingu tingimuste muutmise kokkulepe (tööaja muutmine) Autor: Kaire Soovik

10.00

tellin

Töölepingu ülesütlemine koondamise tõttu, kui inimene on ettevõttes töötanud alla 1 aasta. Autor: Kaire Soovik

10.00

tellin

Töölepingu ülesütlemine koondamise tõttu, kui töötaja on ettevõttes töötanud üle 10 aasta Autor: Kaire Soovik

10.00

tellin

Töölepingu ülesütlemine töötaja töökohustuste rikkumise tõttu Autor: Kaire Soovik

10.00

tellin

Töölepingute ja tööraamatute register Ühtne registrinäidis, mis koondab kõiki töölepingu ja tööraamatuga (kohustuslik registreerimine Sotsiaalministri 7. oktoobri 2004. a määrus nr 112) seotud arvestust.

5.00

tellin

Töölevõtmise avaldus, sisaldab kõiki tööandjale vajalikke andmeid ja töötaja avaldusi (s.h töötasu kandmine arveldusarvele, pensionikindlustusest teavitamine ja maksuvaba tulu arvestamine) Näidisankeet-avaldus, mis sisaldab töötaja isikuandmeid mis on vajalikud korrektseks töösuhte vormistamiseks ja personaliarvestuseks (tulumaksuvaba miinimumi arvestamine, pensionikindlustus, lisapuhkuste arvestamiseks jms)

5.00

tellin

Tööraamatu kättesaamise teade Teade töötajale, kui töötaja ei ole peale töölepingu lõpetamist vastu võtnud oma tööraamatut.

10.00

tellin

Töötaja avaldus töölepingu erakorraliseks lõpetamiseks Autor: Kaire Soovik

10.00

tellin

Töötaja avaldus töövaidluskomisjonile Autor: Kaire Soovik

10.00

tellin

Töötajapoolne avaldus töötasu vähendamisega mittenõustumise kohta. Autor: Kaire Soovik

10.00

tellin